Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuşi" funcţionează pe locul unde în 1939 primul ministru Armand Călinescu a pus piatra de temelie a unei şcoli de ucenici ce aparţinea Ministerului Muncii. În acest local a funcţionat de fapt numai căminul şi cantina pâna în anul 1955. În perioada 1955 – 1965, localul a fost folosit ca şcoală de cadre.

În 1965, localul este preluat conform ordinului 1665/D/1965 şi decretului 1010/1 – C/1967 de Ministerul Industriei Chimice, înfiintând aici Grupul Şcolar de Chimie. Baza materială s-a extins prin construirea a încă 4 clădiri – pavilion, săli de clasă şi laboratoare, pavilion ateliere-scoală, cămin şi cantină.

Grupul Şcolar de Chimie a fost patronat de Combinatul Petrochimic Piteşti şi a pregătit cadre necesare industriei chimice (operatori chimisti, mecanici, operatori AMA si AMC). Necesitatile crescânde de specialişti, precum si generalizarea învăţământului de 10 ani în anul 1974, a facut ca grupul şcolar sa ajungă la circa 2300 elevi, fiind nevoie de un alt local. Noul local s-a construit între 1975 si 1976 în apropierea Combinatului Petrochimic Piteşti.

Începând cu 1 septembrie 1977, conform ordinului 1843, se înfiintează în spaţiul rămas, Şcoala Profesională de Construcţii, care va funţiona în cadrul Liceului Industrial Nr. 8 Pitesti, înfiinţat prin decretul 191/1977, functionând pe lânga Grupul de Şantiere pentru Constructii, Montaj si Reparaţii în Industria Chimică Piteşti.

Prin ordinul 58/N/1988 al Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, începând cu data de 1 ianuarie 1998, Liceul Industrial Nr. 8 se organizează si a funcţionat pe lângă Combinatul de Articole Tehnice din Cauciuc Piteşti, pregătind în continuare forţe de muncă necesare unităţilor din zonă.

În anul 1990, colectivul de cadre s-a orientat spre reprofilarea Liceului Industrial Nr. 8 Piteşti, fiind conştient că în Piteşti nu pot exista două şcoli cu profil de chimie. În urma unui studiu amănunţit asupra necesităţii asigurării forţei calificate de muncă în zonă, s-a hotărât reprofilarea pe prelucrarea lemnului, deoarece în Piteşti nu există o şcoală cu acest profil. Astfel s-a încheiat un protocol cu Ministerul Silviculturii şi Industrializării pentru înfiinţarea Grupului Şcolar de Industrializarea Lemnului Piteşti, sub patronajul Combinatului de Prelucrare a Lemnului Piteşti (actualmente S.C. Alprom S.A.).

În 1991, din lipsa de fonduri pentru finanţare, şcoala noastră a trecut sub patronajul direct al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului, fiind de fapt primul Grup Şcolar Industrial din ţară subordonat direct acestui minister.

Combinatul de Prelucrarea Lemnului Piteşti (Alprom S.A.) s-a arătat interesat de oferta noastră, dat fiind faptul că suntem singura instituţie care poate asigura resurse umane calificate corespunzător cu specificul acestuia.

În topul naţional al firmelor private editia 2000, S.C. Alprom S.A. Piteşti a ocupat locul III în domeniul producţiei de mobilier şi poziţia 62 în clasamentul primelor firme privatizate de A.P.A.P.S. (Autoritatea pentru Privatizarea si Administrarea Participatiilor Statului) în perioada 1993-1999.

Prin adresa ISJ 36761/1992, începând cu anul şcolar 1992-1993, şcoala a funcţionat sub denumirea de Grup Şcolar Forestier Piteşti (Liceu, Scoală Profesională, Şcoală Postliceală). Prin adresa 33512/1995, denumirea şcolii s-a schimbat în Grup Şcolar de Industrializarea Lemnului Piteşti. Prin Hotărârea nr.23/26.07.2012 a Consiliului Local al Municipiului Piteşti şi prin Decizia nr.11687/20.09.2012 a ISJ Argeş denumirea şcolii s-a schimbat în Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuşi".

Din 1990, de la data reprofilării, grupul şcolar funcţionează şi în prezent cu acelasi profil adaugându-se şi altele noi, în funcţie de cerintele pe piaţa forţei de muncă.

În 2003 am participat la un concurs de proiecte cu finanţare PHARE si am fost selectati cu punctajul cel mai mare din regiunea Sud Muntenia. În cadrul acestui proiect PHARE TVET de modernizare a Învăţământului Profesional si Tehnic. Suma totală a investitiilor este 500 mii Euro.