Baza materială

Instituţia noastră dispune de trei clădiri construite în perioada 1966-1968, starea acestora fiind bună, iar ca destinaţie au:
•  desfăşurarea procesului instructiv-educativ.
•  desfăşurarea activităţilor de instruire practică.

Beneficiem de :

• Spaţii de învăţământ modernizate care oferă elevilor posibilitatea de a studia într-un cadru de şcolarizare şi pregătire educaţională de calitate, la nivelul standardelor europene (16 săli de clase).

• 15 laboratoare: Informatică (4), Chimie, Biologie, Fizică, Mecanică, Electromecanică, Desen tehnic, Poriectare CAD, Proiectare produse finite din lemn, Construcţii, Studiul lemnului, Tehnologic si 4 cabinete moderne: Prelucrarea lemnului, Limba română, Limbi străine și Psihopedagogic, dotate cu echipamentul necesar (tehnică de calcul) desfăşurării orelor de curs în condiţii conforme cu Noul Curriculum Şcolar.

• 12 ateliere şcoală dotate cu echipamente moderne, de ultima generaţie (dispozitive, instalatii, scule, maşini – unelte, utilaje): 4 ateliere flux tehnologic, 1 atelier mecanic, 1 atelier tapiţerie, 1 atelier finisaj, 1 atelier construcții, 1 atelier sudură, 3 ateliere tâmplărie

• Teren de Sport şi sală de Sport.

• Biblioteca cu un număr de 11412 volume.

• Cabinet de Asigurare a Calităţii.

• Cabinet medical

Asigurăm egalitatea şanselor pentru toţi tinerii spre a obţine o bună calificare profesională, printr-un proces educaţional de calitate, la nivelul standardelor europene, care răspunde flexibil nevoilor individuale de dezvoltare personală şi profesională.

Laborator de construcţii       Laborator de proiectare CAD   Laborator de desen tehnic

    Laborator de chimie                                         Laborator biologie

Laboratoare de informatică

Bibliotecă

Laborator de prelucrarea lemnului

Ateliere

Sală sport