În cadrul programului Phare RO 01 08. 01 şi 01 08. 03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic, şcoala noastră a pilotat aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională, parcurgând cu succes etapele autoevaluării, respectiv monitorizarea internă, externă, precum şi validarea raportului de autoevaluare de către ISJ. În urma participării la stagiile de formare din cadrul proiectului, suntem preocupaţi de diseminarea informaţiilor atât în şcoală, cât şi în afara ei.

 

Execuție bugetară

Procedura operațională predarea online

Informatii -potrivit-art.33-din-Legea-153/2017
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Protectia datelor personale liceu

Raport anual privind aplicarea Legii 544/ 2001

Plan managerial

Plan de acţiune al şcolii

Raport de privind starea și calitatea învățământului an școlar 2020-2021

Raport de privind starea și calitatea învățământului an școlar 2021-2022

Raport de privind starea și calitatea învățământului an școlar 2022-2023

Regulament de ordine interioară

 

 

back